Els articles publicats en aquest BLOG han estat redactats en un llenguatge clar i fàcil, evitant rigorismes formals i tecnicismes, expressament per a complir amb la finalitat perseguida a AREACIVILFAMILIA d'oferir un servei jurídic accessible i de fàcil comprensió per a tota mena de públic, d'acord amb el "dret de proximitat" que defensem, sense perjudici de garantir la qualitat professional del servei que prestem.